خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

کاریکاتور های طنز و خنده دار و مفهومی و جالب ۲۰۱۷

کاریکاتور های طنز و خنده دار و مفهومی و جالب ۲۰۱۷

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور استاندار تهران در پایتخت گرسنه نداریم

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور سانسور سفره ی غذای خانوار با دلار!

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور های طنز و خنده دار و مفهومی و جالب ۲۰۱۷

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور گاوهای دلارخوار!

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور مخالفت نماینده دولت با تصویب قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران!

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور آرزوهایِ حقوقی برابر با خطِ فقر

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور جوخه آتش و تیربار گرانی

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور های طنز و خنده دار و مفهومی و جالب ۲۰۱۷

کاریکاتور بابک زنجانی منتظر چیست؟

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور شیرین کاری جدید قاضی پور!

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور ایران را بردند ته دره

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور خون‌بس!

کاریکاتورهای آموزنده, کاریکاتور گرانی

کاریکاتور توَرمُ آوردم پایین، دیگه مشکل چیه؟

کاریکاتور های طنز و خنده دار و مفهومی و جالب ۲۰۱۷